Pielęgnacja zieleni

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu pielęgnacji i konserwacji zieleni. Swoją działalnością obejmujemy wszelkie tereny zielone pełne drzew, krzewów, kwiatów itd.

Czynności związane z pielęgnacją to między innymi:

  • koszenie traw,
  • podkrzesywanie,
  • wycinka drzew,
  • formowanie korony drzew,
  • przycinanie krzewów,
  • strzyżenie żywopłotów,
  • sprzątanie ogrodów,
  • wywóz gałęzi, liści i odpadów drzewnych,
  • usuwanie skutków wichur.

Ofertę kierujemy do odbiorców prywatnych, jak również do klientów instytucjonalnych, gmin, czy jednostek budżetowych.